Obecný úrad

Malé Ludince 81

937 01 Želiezovce

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Región: Dolné Poiplie
IČO: 00587567
Počet obyvateľov: 188
Rozloha: 680 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1255
Starostka: Beáta Csenger

Výzva č.1/2019/NSK/DRP

Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu
Výzva na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu

A KISÖLVEDI ÓVODA FELÚJÍTÁSA

PROJEKT CÍME:     A kisölvedi óvoda felújítása

TÁRGY: A felvidéki óvodafejlesztés megvalósítása (2017)

IKTATÓSZÁM:       BGA-BGA/8032/2017

A PÁLYÁZAT FUTAMIDEJE: 2018.1.1.- 2018.4.30.

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:   3 300 000,- Ft (10 531,-€)

TÁMOGATÓ: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Malé Ludince r. 2016-2020

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2020.COM.pdf
Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2020

Výberové konanie na obsadenie funkcie HK
Výberové konanie na obsadenie funkcie HK

NAŠA OBEC MALÉ LUDINCE

K.Ú. MALÉ LUDINCE

TOPlist
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions, s.r.o.